Các điều khoản được nêu ra là quan trọng, vui lòng đọc kỹ vì các điều khoản và điều kiện này đề cập tới những cam kết giữa chúng tôi và quý khách (các cam kết xuất phát từ 2 phía).

Bằng việc truy cập, sử dụng và gửi thông tin vào trang web, bạn xác nhận rằng bản thân đã đọc hiểu và đồng ý với Điều khoản sử dụng này, bao gồm cả Chính sách bảo mật, phù hợp với các quy định và luật được áp dụng. Bạn đồng ý rằng: Điều khoản sử dụng cùng với quá trình dùng dịch vụ của bạn có hiệu lực pháp lý như 1 hợp đồng văn bản có chữ ký của bạn. Bạn cũng sẽ tán thành thêm rằng: Bạn sẽ không phủ nhận tính hợp lệ, xác thực, khả năng thực thi của Điều khoản sử dụng với lý do đưa ra là nó được ủy quyền trên một bài viết ở Internet.

Nội dung

Nội dung mà Vaccine Info chia sẻ, ví dụ bao gồm hình ảnh, văn bản, thông tin truyền tải từ các tác giả trên trang web và các tài liệu khác được trích dẫn chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo thông tin. Nội dung mà chúng tôi chia sẻ không nhằm thay thế cho việc chẩn đoán, điều trị y khoa chuyên nghiệp. Bạn hãy tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ, tới các trung tâm y tế để kiểm tra khi thấy tình trạng sức khỏe gặp vấn đề.

Nếu bạn cảm thấy bản thân cần phải cấp cứu y tế, hãy gọi cho bác sĩ hoặc 115. Vaccine Info không đưa ra lời khuyên hoặc bất cứ xác nhận nào về bất kỳ bác sĩ, sản phẩm, dịch vụ y tế cụ thể. Bạn tự chịu hoàn toàn mọi rủi ro khi quyết định thực hiện một hành vi sức khỏe dựa trên sự tham khảo thông tin được đưa ra từ Vaccine Info, đội ngũ của chúng tôi hoặc những nội dung quảng cáo xuất hiện trên website.

Ngoại trừ trường hợp có thông báo cụ thể, tất cả nội dung trên website đều do Vaccine Info sở hữu và được bảo vệ bản quyền. Bạn đồng ý sẽ không sử dụng các nhãn hiệu của chúng tôi.

Bạn chỉ được sử dụng nội dung của chúng tôi nhằm phục vụ mục đích cá nhân, phi thương mại; đặc biệt không được sử dụng khi chưa có sự cho phép. Bạn có thể chia sẻ nội dung của Vaccine Info bằng cách dùng các liên kết mạng xã hội (ví dụ: share Facebook, Pinterest, Twitter, Linkedin,…). Bạn cũng có thể chia sẻ nội dung qua email.

Yêu cầu gỡ nội dung vi phạm bản quyền trên Vaccine Info

Nếu nhận ra bài viết trên website Vaccine Info có dấu hiệu vi phạm bản quyền, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu gỡ nội dung xuống. Bạn cần thực hiện các bước sau để chúng tôi có thể giải quyết yêu cầu:

  • Bạn đưa ra bằng chứng cụ thể như hình ảnh, vị trí, nguồn nội dung… mà bạn nghĩ rằng chúng tôi đang vi phạm bản quyền để có thể xác minh lại.
  • Gửi thông tin cá nhân/tổ chức của bạn để chúng tôi có thể phản hồi.

Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi KHÔNG CAM KẾT những thông tin chia sẻ sẽ giúp bạn đọc giải quyết được vấn đề của mình. Nội dung được chia sẻ trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn hoàn toàn chịu mỏi rủi ro khi quyết định thực hiện hành vi sức khỏe dựa trên thông tin đã tìm hiểu từ website.