Cảm ơn bạn đã truy cập trang Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang web của chúng tôi là https://vaccine-info.com/. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin thu nhập được qua các tương tác của bạn trên website này.

Chúng tôi muốn đảm bảo bạn hiểu thông tin mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng, chia sẻ thông tin và cách bạn có thể kiểm soát thông tin của mình.

Giới thiệu

Trang Chính sách bảo mật giải thích:

  • Những loại thông tin mà Vaccine Info và các đối tác thu thập thông qua các tính năng/thành phần của website cùng với mục đích mà chúng tôi sử dụng những thông tin đó
  • Cách Vaccine Info thu thập, lưu trữ và chia sẻ thông tin của bạn.
  • Quyền của bạn đối với việc thu thập thông tin đó

Việc bạn truy cập và sử dụng tính năng trên trang web phải tuân theo Điều khoản sử dụng của Vaccine Info (“Điều khoản”).

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG, ĐĂNG KÝ HOẶC TRUY CẬP BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO KHÁC, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN THEO CHÍNH SÁCH BẢO MẬT. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP, CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG, ĐĂNG KÝ HOẶC TRUY CẬP BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO KHÁC.

Chúng tôi thu nhập những loại thông tin nào?

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập, chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong phần bình luận.

Thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Thông tin liên hệ

Chúng tôi có quyền thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm: họ và tên, email, địa chỉ thực, địa chỉ IP, ID quảng cáo trên thiết bị di động và các tương tác của bạn với các trang web được kết nối với thông tin nhận dạng khác, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ thực và địa chỉ IP.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân về bạn liên quan đến các mục đích sau:

Để cung cấp và nâng cao Dịch vụ

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập để cung cấp và nâng cao dịch vụ của mình, bao gồm cả việc đảm bảo nội dung của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho thiết bị của bạn, để cá nhân hóa các tính năng và nội dung cũng như đưa ra đề xuất cho bạn về Dịch vụ của chúng tôi.

Giao dịch

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý các giao dịch của bạn, để gửi cho bạn xác nhận, phản hồi yêu cầu của bạn và cho bất kỳ thông tin liên lạc nào có liên quan.

Retargeting (nhắm mục tiêu lại)

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba phân phối quảng cáo dựa trên sở thích của bạn trên trang web của chúng tôi, các trang web liên kết hoặc các trang web của bên thứ ba. Các hoạt động nhắm mục tiêu lại của chúng tôi tuân theo quy tắc ứng xử của NAI .

Tiếp thị

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi có để cải thiện hệ thống quảng cáo của mình để chúng tôi có thể hiển thị cho bạn quảng cáo dựa trên sở thích có liên quan và đo lường hiệu quả và phạm vi tiếp cận của các quảng cáo và dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường khác để tìm hiểu thêm về người dùng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp theo luật hiện hành. Bạn có thể từ chối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị, nghiên cứu thị trường hoặc tiếp thị trực tiếp bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu về quyền như được nêu trong phần “Quyền của Bạn” bên dưới. Đôi khi, các nhận xét có thể được ẩn danh và được sử dụng trong các tài liệu tiếp thị.

Phân tích

Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin chi tiết về các lần bạn truy cập vào trang web của chúng tôi và các tương tác điện tử của bạn với bất kỳ email nào mà chúng tôi gửi cho bạn (“Dữ liệu sử dụng”) dưới một số ID, bao gồm các trang mà bạn đã ghé thăm và các dịch vụ bạn đã sử dụng. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu sử dụng đó để tìm hiểu thêm về sở thích của người dùng, để có thể điều chỉnh trang web của chúng tôi theo sở thích và sở thích của bạn, giúp chúng tôi giải quyết các vấn đề và cải thiện thiết kế trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; để phân tích xu hướng và thống kê; và để trình bày nội dung một cách rõ ràng và thân thiện nhất cho bạn.

Tương tác với bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn thông tin tiếp thị, trao đổi với bạn về dịch vụ của chúng tôi và cho bạn biết về những thay đổi đối với chính sách và điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Các lý do khác

Chúng tôi có thể sử dụng và thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích hợp pháp khác liên quan đến việc bảo vệ lợi ích của bạn, lợi ích của chúng tôi và lợi ích của các bên thứ ba, bao gồm, giữ cho các dịch vụ của chúng tôi an toàn và bảo mật, tuân thủ luật pháp và khi nhận được lời khuyên chuyên nghiệp (ví dụ: từ luật sư).

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Để nâng cao dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba, những người cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi để giúp đỡ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp công nghệ quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ email, máy phân tích dữ liệu và nhà cung cấp thông tin kinh doanh nhằm mục đích nâng cao sản phẩm của chúng tôi và các dịch vụ. Các công ty này chỉ được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ này cho chúng tôi. Các bên thứ ba này hiện có thể bao gồm: Acxiom, Adbridg, Amazon, Amobee, AppNexus, ComScore, Criteo, DistrictM, Facebook, Google, Index Exchange, Lytics, Moat, Nexage, Oath, Oracle, OpenX, PageFair, PX, Rubicon , Sailthru, SendBird, Teads, The TradeDesk, TripleLift, Yieldbot.

Tiếp thị của bên thứ ba

Chúng tôi cung cấp cho các nhà quảng cáo các báo cáo về các loại người xem quảng cáo của họ và cách quảng cáo của họ đang hoạt động, nhưng chúng tôi không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân bạn (thông tin như tên hoặc địa chỉ email của bạn)) trừ khi bạn cho phép chúng tôi. Chúng tôi có thể yêu cầu chia sẻ thông tin của bạn (bao gồm địa chỉ email) với các đối tác kinh doanh bên thứ ba để cung cấp cho bạn thông tin về và đăng ký bạn tham gia các thử nghiệm lâm sàng. Trong những trường hợp này và trước khi chia sẻ thông tin của bạn cho những mục đích này, bạn sẽ nhận được thông báo kịp thời về việc chia sẻ được đề xuất và chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn hoặc chọn tham gia vào việc chia sẻ đó. Nếu bạn không chọn tham gia, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn cho những mục đích này.

Dịch vụ của bên thứ ba

Khi bạn tương tác với nhà quảng cáo bên thứ ba trong dịch vụ của chúng tôi, người tạo nội dung hoặc nhà quảng cáo có thể nhận được thông tin mà bạn chia sẻ với họ, cũng như thông tin cần thiết để hoàn tất giao dịch, bao gồm thông tin y tế và chi tiết liên hệ.

Bán tài sản

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trong trường hợp chuyển giao tất cả hoặc một số tài sản của chúng tôi cho bên thứ ba, miễn là bên thứ ba đồng ý tuân thủ các điều khoản tương tự như các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Khi luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho bạn từ chối việc chuyển thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp như vậy.

Yêu cầu pháp lý

Chúng tôi có thể truy cập, lưu giữ và chia sẻ thông tin của bạn theo yêu cầu pháp lý nếu chúng tôi thực sự tin tưởng rằng luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Chúng tôi cũng có thể truy cập, lưu giữ và chia sẻ thông tin khi chúng tôi thực sự tin rằng điều đó là cần thiết để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết gian lận và hoạt động bất hợp pháp khác; để bảo vệ bản thân, bạn và những người khác, bao gồm cả như một phần của cuộc điều tra; hoặc để ngăn chặn sự nguy hiểm tính mạng hoặc tổn hại cơ thể có nguy cơ xảy ra.

Tiếp thị trực tuyến

Như đã mô tả ở trên, chúng tôi có thể sử dụng và khi thích hợp, tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường để tìm hiểu thêm về người dùng của chúng tôi cũng như cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp theo luật hiện hành. Bạn có thể từ chối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị, nghiên cứu thị trường hoặc tiếp thị trực tiếp bất kỳ lúc nào như được nêu dưới đây.

Dữ liệu tổng hợp

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin tổng hợp, phi cá nhân về người dùng trang web mà không bị hạn chế.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình?

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu?

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Thông tin bổ sung

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận chung để bảo vệ thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền và sau khi nhận được, và chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác nhau để bảo vệ thông tin khỏi bị mất và sử dụng sai. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn và mọi việc truyền tải đều do bạn tự chịu rủi ro.

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với nội dung trang web bên thứ ba

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các trang web khác đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung của bất kỳ trang web nào khác. Vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào khác trước khi sử dụng và gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào lên đó.

Các thay đổi đối với Chính sách này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này để phản ánh những thay đổi đối với thực tiễn thông tin của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong tài khoản của bạn) hoặc thông báo trên trang web này trước khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại trang này để biết thông tin mới nhất về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi.